• Isten hozta
  Isten hozta

  Isten hozta

  Az én városom, Dunaszerdahely helytörténeti portálon!

  2012. június 22-én indult helytörténeti portálunk célja egyértelmű: sajátos választ akarunk adni a körülöttünk élő emberek számára, hogy mit jelent magyarságunk, mit jelent a gyökerekhez való kötődés, az identitásnak ezek a szálai hogyan is határozzák meg a mi magunk, de főképp gyermekeink jövőbeli életét, boldogulását. Múlt nélkül nincsen jövő, szokták mondani. Mi ezt a múltat akarjuk a kedves szöfröző előtt feltárni, megmutatni. Jelként felemelni...

  Elolvasom a legújabb bejegyzéseket!

   

 • Várjuk a segítségét!
  Várjuk a segítségét!

  Várjuk a segítséget!

  Dunaszerdahely emlékeit kutatjuk!

  Sajnos mindig kevesen vagyunk, és hogy jó munkát, mindenki számára értékeset hozzunk létre, ahhoz az Ön segítségére is szükségünk van. Keressük Szerdahely még ma is fellelhető emlékeit - képeket, képeslapokat, dokumentumokat, régi újságokat (pl. Csallóközi Lapok, Csallóközi Hírlap), tárgyi emlékeket stb. Ha tud, vagy szeretne segíteni, kattintson a lenti gombra!

  Igen, segítek!

   

 • Ön mire emlékszik?
  Ön mire emlékszik?

  Ossza meg emlékeit!

  Ön mire emlékszik? Írja meg nekünk!

  Sokan visszaemlékeznek még a régi városra, az egykor itt élt emberekre. Az emlékek elő-előbukkannak. Írja meg nekünk ezeket, még ha csak pár sorban, gondolatfoszlányban is. Segítse így is a munkánkat!

  Szeretnék pár sort küldeni

   

 • Küldjön hírt, programajánlót!
  Küldjön hírt, programajánlót!

  Küldjön hírt, programajánlót!

  Írjuk meg együtt a közös szerdahelyi eseménynaptárt!

  Sokszor kellemetlen, hogy nem tudunk egymás rendezvényeiről, programjairól. S milyen jó lenne, ha mindezt végre egy helyen tudnánk megnézni.

  A jobb oldalsávban található eseménynaptárral ez lenne a célunk. Azonban hogy minél színesebb és gazdagabb legyen ez a programajánlat, bizony szükségünk van arra is, hogy minél többen elküldjék programajánlókukat!

  Hírt,  eseményajánlót küldök!

   

Dunaszerdahely történelmi blogja | Korok, gondolatok

Okirat az egykori iskola alapkövéből

Az újfalui (ma Dunaszerdahely) születésű paptudós, Csaplár Benedek, aki Dobos Erzsébet és Csaplár Ignác fia­ként látta meg a napvilágot, gyakran megfordult szülővárosában is, és az itteni oktatás alakulását is figyelemmel kísérte.
1861-ben egy ünnepnapi szerdahelyi közgyűlésen lángoló szavakkal szólt az akkor már eléggé leromlott állagú katolikus iskola megmentése ügyében, amely beszéde végén kétszáz forintott tett le az iskola javára. Beszéde után több képviselő egymást túllicitálva adakozott, így elhatározva az iskola újjáépítését.

1862. június 10-én letették az alapkövet a régi nádfedeles iskola helyére, a templom tőszomszédságában. A régi helyett, a régi helyén új iskola épült – köszönhetően Csaplár Benedeknek. Az alapkőbe, az utókor számára leforrasztott rézládikában pénzérméket helyeztek el, és egy írást, amelyben az ősök örök és halhatatlan emléket állítanak Dunaszerdahely katolikus iskolája újjáépíttetőinek. Az 1972-ben, az épület lerombolásakor meglelt írás (eredetije a Csallóközi Múzeumban található) szöveghű átirata itt olvasható.

A telyjes Szent Háromság egy Istennek – az Atyának, Fiunak és Szentleleknek nevében. Amen*

Alulírottak, ugymint: a duna szerdahelyi Katholikus elemi iskolát épittető Bizottmány tagjai adjuk tudtára a késő utókornak és mindazoknak, kik jelen irásunkat valaha olvasni fogják: miszerint mi nagytiszteletü Csaplár Benedek kegyes rendi tanár és városunk lelkes szülöttjének hazafias buzditása által, társulatba állottunk, és a Duna Szerdahelyi plébániához tartozó: Szerdahely, Ujfalu, Nemesszeg, Előtejed, Ollé-Tejed, Lieder Tejed, Sikabony, Kis-Udvarnok, Nagy-Udvarnok, Balásfa, Töbör-Éthe, Hegy-Bene Éthe, Csen­­keszfa, Pódafa és Tökés helységek katholikus híveinek önkéntes adakozásából befolyt mintegy nyolcz ezer forintra rúgó összegen a régi roskadozó félben lévő iskola helyébe, egy a szükségnek és korunk igényeinek megfelelő új épületnek felállitását magunk közt elhatároztuk. Isten a tanulóifjúság bolgoditására czélzó ebbéli igyekezetünket annyira megáldotta: hogy ezen iskola épületnek alapkövét letehetni, és annak épittetését megkezdhetni, az alább megirt esztendőben és napon szerencsések voltunk. Örök emlékezetül ide igtatjuk tehát: hogy az alapkő a Katholika egyház szertartásai szerint ünnepélyesen fölszenteltetett, a jelen okirat pedig, az épitést vezetö bizottmány, a tanuló ifjúság, a helybeli czéhek, és minden rendű és rangú katholikus hivek sokaságának jelenlétében nyilvánosan felolvastatván légmentesen elzáratott, és néhány, napjainkban forgalomban lévő réz és ezüst pénz darabbal együtt az alapköbe letétetett.
Kelt Ferencz József ausztriai Császár ö felségének uralkodása, Szcitovszky János bibornok Primás és esztergomi Érsek főpásztorkodása, Szakváry János Esperes, és szerdahelyi Plébános lelkészkedése, és Venczel Jozsef Kántortanito hivataloskodása idejében, ugyszintén Ruzsicska Ignácz Kőmives, Pintér György ács, ör. Spaller Jozsef lakatos, Nieder­hauser Pál és Pirovics Antal asztalos mesterek és épitők közremüködésével, Pozsony Vármegyébe kebelezett Duna Szerdahely mezö városában, Krisztus Urunk születése után az ezer nyolczszáz hatvankettedik esztendőben junius hó 10ik napján Pünkösd után való kedden reggeli 8. órakor. Konde Gyula bizottmányi elnök. Kondé Kristóf bizottmányi tag, Miháltsek István Városbirája és bizotmányi tag. Fehér Nándor, segédlelkész és biz. tag. Szigeti András szabó mester. Mészáros Lázár bizottmányi aljegyző. Szeif Antal Újfalusi hadnagy és bizotmányitag. Petényi Ádám Pénz Tárnok, Nemesszegi hadnagy, Biró János kisudvarnoki hadnagy. Stemmer Péter, Bazsó Sándor, Bazsó Gáspár, Marczell Márkus, Lády Mihály, Orosz György, Henczi József, Godany Vendel, Marczéll Ferentz szerdahelyi kovátsmester, Molnár Antal, Pócs Ignacz, Vírág János csenkeszfai hadnagy, Boráros Károly sikabonyi hadnagy, Hegyi Ferencz, Spaller József ifjú, Orosz Gábor, Szaif József, Kustyán János, Kántor János.- Ollé Ágoston. Antalics Albert. Marczell Daniel.- Szaif Mór.- Oros Antal.- Szaif Károly. Petrovics Lajos. Póda János.

Képek beküldése | Képeslapok, dokumentumok feltöltése

Várjuk digitálisan és személyesen is az egykori képeket, képeslapokat, újságokat, emlékeket. Ide kattintva vagy online beküldheti azokat, vagy elérhetőségeinken kapcsolatba léphetünk!

Fórumozz! | Keress minket a közösségi hálón!

Az én városom, Dunaszerdahely elérhető a közösségi oldalakon is. Ha kérdése, észrevétele, ötlete, hozzászólása van, ott megteheti. Ide kattintva elérhet bennünket!

Az én városom | Helytörténeti verseny

Dunaszerdahely Város Önkormányzata várostörténeti versenyt hirdet az alap- és középiskolák, valamint az óvodások számára. Érdemes lesz bekapcsolódni!

Híres eleink mondták | Idézetek városunk jeles elődeitől...

Két szegényház számára hagyok huszezer forintot (...) és ekként a családom által megjelölt alkalmas helyen szegényház építtessék. Ugyanott szegények a család által vétessenek fel és amint az más szegényeknél is szokás, ruháztassanak és vagy naponként bizonyos összeg szabassék ki nekik, vagy élelmeztessenek.”

(Kondé Miklós püspök)

Feliratkozás hírlevélre | Hogy mindenről időben értesülj!

Küldj üzenetet! | Kérdezz bátran

Hány szeme van egy embernek? (Számmal írva!)
E-mail
Tárgy
Üzenet
You are here: Home Blog Épületek - egykor, ma Okirat az egykori iskola alapkövéből